Oldskulowe gry wideo 2-26 sierpnia 2022

Zobacz konsole i komputery wykorzystywane do rozrywek ponad 20 lat temu.
Dla wielu osób takie sprzęty były pierwszym krokiem w świat cyfrowy. Gry z tamtego czasu, które można przetestowań na wystawie do dziś mogą stanowić wyzwanie. Dostępnych będzie 20 stanowisk, które dają możliwość przekonania się o ich wartościach.

Wśród dostępnych maszyn będą: Nintendo Entertainment System (w skrócie NES), Sega Mega Drive II, Commodore 64, Atari 65 XE. Zaprezentujemy także Vectrex – jest to ośmiobitowa konsola gier wideo w Polsce właściwie nieznana. Niezwykłe emocje zawsze wzbudzają klony Ponga na interaktywną wystawę także trafi jeden z nich.

Gry wideo budzą wiele kontrowersji są przedmiotem dyskusji naukowych, stawiana jest teza by klasyfikować je jako dziedzinę sztuki, na interaktywnej wystawie użytkownicy będą mogli przekonać się sami jak wyglądały, jakie wymagania stawiały graczom takie produkcje jak Super Mario, Sonic.

Rewolucją w podejściu do cyfrowych rozrywek były komputery, popularne PC, kilka takich końca lat 90. Na wystawie dopełnią całości prezentowanych zbiorów. Można raz jeszcze przeżyć emocje z przed lat. Poznawać gry wideo, które zmieniały wyobrażenia graczy ponad 20 lat temu. Przekonać się jak postępował rozwój sprzętów i ich możliwości w świecie wirtualnych rozrywek.

Muzeum Zabawek i Zabawy łączy pokolenia.

Wystawa dostępna od 2 do 26 sierpnia 2022 r. bilet wstępu na wystawę kosztuje 7 zł od os.

Zabawne wakacje

Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza na dwutygodniowy cykl warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym, rozwijających kreatywność, umiejętności manualne, oraz wspomagających rozwój sensoryczny. Warsztaty będą realizowane od 5 lipca do 8 lipca, oraz  od 12 lipca do 15 lipca. Zajęcia będą odbywały się od godz. 11.00 do 13.00. Koszt udziału w zajęciach wynosi 20 zł od os.
 
Do realizacji zajęć będą głównie wykorzystywane papier i tektura – materiały pochodzenia organicznego oraz w pełni podlegające recyclingowi. Ważnym elementem wszystkich warsztatów jest zwracanie uwagi uczestników na aspekt ochrony środowiska i promowanie zachowań ekologicznych (zasoby naturalne, recycling, segregacja itp.)
 
Tematy warsztatów:
 
05.07.2022 Tajemnice papieru / o historii powstania papieru, technice jego wykonywania, technikach zdobieniach i recyclingu.
06.07.2022 Kaligrafia / o sztuce pięknego pisania; zaznajomienie z terminami m.in. kaligrafia, inicjał / dzieci wykonają swoje inicjały – pismem ozdobnym.
07.07.2022 Leporello – zaprojektuj własną ksiązkę / ze wstęgi naprzemiennie łamanego do postaci harmonijki kartonowego papieru).
08.07.2022 Papierowa moda /wykonywanie projektów strojów i ubieranie zabawek.
 
W kolejnym tygodniu spotkanie z Panem Zaradnym i wykonywanie zabawek techniką origami  oraz modeli kartonowych
 
12.07.2022 Na kołach,
13.07.2022 Na skrzydłach,
14.07.2022 Pod żaglami,
15.072022Pod wiosłami.
 
Rezerwacja
690 559 979
41 34 337 06

Biała Noc 24.06.2022

Muzeum Zabawek i Zabawy udostępnia bezpłatnie ekspozycję w ramach Święta Kielc 24 czerwca w piątek od godziny 20.00 do 23.00.
 
Na dziedzińcu w trakcie imprezy goście będą mogli poznać i wypróbować kilka zabaw dawnych. Do takich rozrywek nie był potrzebny prąd, a jedynie proste drewniane akcesoria. 
 
 
 
 

Mali architekci wielkich miast – warsztaty rodzinne 26.06.

Zapraszamy Was wszystkich już w najbliższą niedzielę – 26 czerwca w godzinach 11.00 do 16.00 na spotkanie z architekturą połączone z kreatywną zabawą. Wspólnie z Muzeum Historii Kielc, Towarzystwem Przyjaciół Kielc oraz Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce przygotowaliśmy dla Was niezwykłe warsztaty: 

każdy będzie mógł zaprojektować swoje własne miasto. Na trzech olbrzymich makietach (160×160), każda w innym układzie urbanistycznym, będziecie mogli przy wykorzystaniu między innymi 500 drewnianych klocków zaprojektować własne miasto. Pamiętajcie, że Wasze miasto musi uwzględniać różne potrzeby mieszkańców m.in. kulturalne, wypoczynkowe czy mieszkaniowe.  

Budowa będzie poprzedzona kilkoma zdaniami wstępu o ważnych funkcjach architektury. Plany wykonane mogą być różnymi technikami plastycznymi, do dyspozycji oprócz klocków będzie m.in. filc, bibuła i plastelina.   

 Liczymy, że kreacja dziecięca nie przejdzie bez echa i będzie inspirować zawodowych architektów.   

 Dodatkowo, a właściwie równolegle nastąpi swoista inauguracja szlaku architektury Franciszka Ksawerego Kowalskiego, która stała się inspiracją do spotkania z projektowaniem. Zainteresowani będą mogli wyruszyć z Krzysztofem Myślińskim z Muzeum Historii Kielc o 11.00 lub 12.00 śladem dzieł Franciszka Ksawerego Kowalskiego.   

 Na dziedzińcu Muzeum Zabawek i Zabawy będą dostępne również inne atrakcje.   

 Dodatkowo kolorowa atrakcja dla najmniejszych architektów, ale to już niespodzianka. Obserwujcie nasze miasto, bo przygotowaliśmy dla Was kilka nietypowych „zachęcaczy”. 

Zapytanie ofertowe na realizację warsztatów w Muzeum Zabawek Zabawy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów p.n. Misja kulturalne dziedzictwo – spotkania dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Muzeum Zabawek i Zabawy, skierowanych do obywateli Ukrainy w wieku szkolnym. Warsztaty mają na celu przybliżyć uczestnikom wspólne kulturowe konteksty dzieciństwa osób wzrastających i wychowujących się na obszarze Europy Srodkowo-Wschodniej.

 

Zamówienie będzie realizowane w formie zlecanych każdorazowo zajęć w następujących terminach: 25 czerwca, godz. 10:00-12:30,

oraz 09 lipca, 23 lipca, 06 sierpnia, godz. jw.


Jednostka zajęciowa to 60 minut. Zleceniodawca przewiduje 2 godziny zajęć dla poszczególnych grup w ww. terminach. Każda grupa może liczyć max. 50 osób.

 

Zamawiający przewiduje, że może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę nie wyższą niż 40 zł na każdego uczestnika zajęć. W wymienionej kwocie powinny być uwzgklędnione koszty materiałow potrzebnych do realizacji zajęć.

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 2, 25-367 Kielce

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 (przewidywany termin zawarcia umowy – 22 czerwca 2022)

 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

Posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, z wykorzystaniem różnych dziedzin sztuk plastycznych, edukacji międzykulturowej;

 

Kryteria oceny ofert :

Doświadczenie

Umiejętnoci i kompetencje

Dostępność w podanych terminach

 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę jednostkową brutto w PLN
w przeliczeniu na 1 uczestnika zajęć oraz swoją dostępność w ww. terminach. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez Zamawiającego raz w miesiącu, na podstawie złożonego rachunku/faktury, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury,  za zrealizowane zajęcia, według zaoferowanych cen jednostkowych.

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia 21.06.2022 na adres: Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Woności 2, 25-367 Kielce, lub e-mailem: poczta@muzeumzabawek.eu

Przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia Muzeum Zabawek i Zabawy

Z miłości do drewna… warsztaty

Z miłości do drewna…
18 czerwca 2022.

Sobota
Godz. 11.00 i 14.00
Zaprojektuj i wykonaj własną drewnianą zabawkę wspólnie z twórcą ludowym.
Zbiory tradycyjnych zabawek są bardzo ważną kolekcją w Muzeum. W miesiącu maju inspirują one cykl Pasjonujące Zabawki, które tym razem odbywają się pod patronatem tradycyjnego konika.


Uczestnicy spotkania zobaczą jak ręcznie wykonywano kiedyś takie zabawki, także sami spróbują pomalować drewniane przedmioty, które zabiorą ze sobą do domów. Praca będzie wykonywana wspólnie z twórcą tradycyjnych zabawek.


Bilet wstępu: 30 zł
Rezerwacja miejsc na zajęcia:
690 559 979

Muzeum poszukuje sponsora

Szanowni Państwo.  

W związku z realizacją cyklu Pasjonujące Zabawki w Muzeum Zabawek i Zabawy ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie na sponsora z możliwością prezentacji Państwa firmy.  

Jak powszechnie wiadomo, firmy i organizacje muszą komunikować się z potencjalnym klientem po to, aby wskazać mu, w jaki sposób ich produkt będzie zaspakajał ich potrzeby. Zazwyczaj dąży się do tego poprzez reklamę w mediach, promocję sprzedaży, poprzez rozgłos i inne działania z zakresu promotion mix. Wsparcie działalności kulturalnej daje firmom kolejne medium, poprzez które można dotrzeć do grupy docelowej.  

Poniżej przedstawiamy ofertę sponsoringu:  

PAKIET NR 1: do 5 000,00 zł  

1. Umieszczenia logo Sponsora na wszelkich materiałach reklamowych dotyczących  przedsięwzięcia w tym na: plakatach (50 sztuk), programie, zaproszeniach i wszystkich informacjach o przedsięwzięciu.  

2. Dystrybucja gadżetów firmowych Sponsora podczas wydarzenia.  

3. Używania wyłącznie wersji logo dostarczonego przez Sponsora dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej umowy.  

4. Konsultowania ze Sponsorem projektów wszelkich druków oraz wykonywanych przez siebie materiałów reklamowych.  

5. Umieszczenia reklamy wizualnej Sponsora w czasie organizacji przedsięwzięcia tj. banneru  reklamowego (1 sztuka) , roll upów (1 sztuka).  

 

PAKIET NR 2: 10 000,00 zł  

1. Przyznania Sponsorowi tytułu Sponsora tytularnego przedsięwzięcia oraz prawa do posługiwania się tym tytułem we wszystkich jego akcjach promocyjnych i reklamowych oraz przekazania tej informacji za pośrednictwem mediów.  

2. Umieszczenia informacji o Sponsorze w mediach lokalnych (portalach, gazetach, portalach społecznościowych).  

3. Umieszczenia logo Sponsora na wszelkich materiałach reklamowych dotyczących przedsięwzięcia w tym na: plakatach (50 sztuk), ulotkach (200 sztuk), programie,  zaproszeniach i wszystkich informacjach o przedsięwzięciu.  

4. Umieszczenia logo Sponsora na stronie www Muzeum Zabawek i Zabawy z linkiem do strony  internetowej Sponsora.  

5. Umieszczenia reklamy wizualnej Sponsora w czasie organizacji przedsięwzięcia tj. banneru reklamowego (max. 3 sztuki) , roll upów (max. 3 sztuki).  

6. Dystrybucja gadżetów firmowych Sponsora podczas wydarzenia.  

7. Używania wyłącznie wersji logo dostarczonego przez Sponsora dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej umowy.  

8. Konsultowania ze Sponsorem projektów wszelkich druków oraz wykonywanych przez siebie  materiałów reklamowych.  

 

W przypadku zainteresowania propozycją sponsoringu, prosimy o kontakt w celu ustalenia  

szczegółów współpracy: p.krystian@muzeumzabawek.eu  


Kwoty podane w niniejszym piśmie są orientacyjne i podlegają negocjacjom.