post o wystawie fb i inst
Tyci, tyci przedstawienie... jak na dużej scenie

Teatr – bawi- uczy- wzrusza Wystawa obok historii powstania teatrzyków domowych i ewaluacji zabawek-teatrzyków ma na celu podkreślenie ogromnego waloru tych zabawek, ukazanie ich dużej roli w procesie edukacji dzieci i twórczego kształtowania ich osobowości.

Klepaki
Cuda na kiju

Na wystawie znalazło się blisko 80 eksponatów ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy. Najstarsze z nich sięgają lat 60. XX w. Większość pochodzi z Polski, ale są też zabawki z Chorwacji, Węgier, Francji, Czechosłowacji i Stanów Zjednoczonych.