Oferta zajęć edukacyjnych

Zajęcia muzealne połączone ze zwiedzaniem to edukacyjna propozycja Muzeum Zabawek i Zabawy dla dzieci, młodzieży i innych grup wiekowych.

Spotkania realizowane w oparciu o zbiory i doświadczenia muzealne przybliżają historię i ciekawostki o zabawkach. Zajęcia są dostosowane do percepcji różnych grup wiekowych. Dla dzieci ze szkoły podstawowej  Muzeum proponuje Wyzwania.

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00.

Wielkość grupy: do 25 osób, minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Czas trwania zajęć: ok. 45 minut.

Zajęcia edukacyjne w Aptece Wyobraźni w cenie 10 zł (Apteka Wyobraźni – budynek oddalony o 100 m od Muzeum).
Na wybrane zajęcia trzeba dokonać rezerwacji telefonicznej najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacja telefoniczna odbywa się od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00. – 16.30. pod numerem telefonu 41 34 337 06.
Informacje potrzebne do rezerwacji:

  • termin wizyty
  • wielkość grupy i wiek uczestników
  • dane kontaktowe: adres instytucji i telefon opiekuna grupy.

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt z muzeum.
2. Do muzeum należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 15 minut od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.
5. Opiekun ma obowiązek przebywać na prowadzonych zajęciach. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej. Opiekun ma obowiązek dbać o właściwe zachowanie uczestników zajęć.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

Treści i metody prowadzenia zajęć dostosowane są do wieku uczestników.
Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom. O tego typu zajęciach informujemy w zakładce Aktualności na stronie Muzeum Zabawek i Zabawy

Wyzwanie z grami

Wyzwanie z Pop-up'em

Wiek uczestników: klasa I – VIII

Gry znane są od tysiącleci. Zajęcia z wykorzystaniem planszówek są możliwe do realizacji w kilku wariantach. Mogą przedstawiać historyczne lub współczesne rozgrywki. Tematem zajęć mogą być także inspiracje historyczne i literackie w grach fabularnych. Elementem wspólnym dla wszystkich wariantów jest wspólna gra, w którą w trakcie spotkania zagrają uczestnicy. Tytuł gry i szczegółowy plan będzie ustalony z opiekunem grupy przed zajęciami.

Zajęcia odbywają się w Aptece Wyobraźni (budynku oddalonym o 100 m od Muzeum)

Wiek uczestników: klasa 0 – III

Co to jest pop-up?

Pop-up to pochodzące z języka angielskiego słowo, oznaczające pojawienie się ,,nagle i niespodziewanie”. To techniki tworzenia trójwymiarowych, przestrzennych konstrukcji papierowych, które działają, opierając się na mechanice otwierania zgiętej kartki papieru. Pop-up’owe dzieła pojawiają się najczęściej w książkach dla dzieci w języku polskim nazywanych ,,rozkładankami”.

Wyzwanie z komiksami

Wyzwanie kreatywne

Wiek uczestników: klasa II – VIII

Komiksy to celowa sekwencja sąsiadujących ze sobą obrazów plastycznych często z dodanym tekstem, służąca przekazaniu informacji i/lub wywołaniu reakcji estetycznej u odbiorcy. Tak mówi teoria, ale czym są naprawdę, będzie się można przekonać w trakcie kreatywnych zajęć. Spotkanie jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy popularność historyjek obrazkowych może spowodować spadek czytelnictwa, czy też jest odwrotnie?
Na zajęciach uczestnicy poznają historię komiksów i ich powiązania ze sztuką. Każdy uczestnik zajęć będzie miał okazję stworzyć własną komiksową stronę przy pomocy Gry towarzyskiej: Komiks.

Zajęcia odbywają się w Aptece Wyobraźni (budynku oddalonym o 100 m od Muzeum)

Wiek uczestników: klasa II – IV

Uczestnicy warsztatów poznają odpowiedzi na pytania: Jak powstają zabawki? Jak wyglądała produkcja zabawek naszych rodziców czy dziadków? I co najważniejsze, co jest potrzebne żeby stworzyć dobry projekt?

Na zajęciach każdy uczestnik będzie miał okazję wcielić się w role projektanta – dizajnera i wykorzystać wszystkie swoje, nawet ukryte zdolności twórcze. Przygotowane zadanie polegać będzie na stworzeniu nietypowego projektu zabawki. Interaktywna gra z uczestnikami wygeneruje specjalne zamówienie. Kto będzie odbiorcą projektu, uczestnicy dowiedzą się w trakcie zajęć i z pewnością będzie to dla nich zaskoczenie.

Zajęcia odbywają się w Aptece Wyobraźni (budynku oddalonym o 100 m od Muzeum)

Wyzwanie z animacją

Wyzwanie muzealnika

Wiek uczestników: klasa I – V

Jak nakręcono Reksia, Bolka i Lolka czy Shreka? Jak porusza się Miś Uszatek i Colargol? Czy można zrobić film bez taśmy filmowej i czy to bardzo trudne zadanie? Zajęcia przybliżają historię i techniki animacji filmowej.

Wiek uczestników: klasa II – VI

Pod opieką pracowników muzeum dzieci opisują, rysują, mierzą prawdziwe eksponaty, wypełniając specjalne muzealne karty. Poznają słowo ,,eksponat”, dowiadują się, na czym polega praca muzealnika, poznają pracę muzealnego archiwum i katalogi zbiorów.

Wyzwanie z origami

Wiek uczestników: klasa I – VIII

Podstawy origami – sztuki składania papieru. Dzieci poznają nie tylko historię origami, ale także uczą się wykonywania prostych papierowych figurek i przedmiotów.

 

Zajęcia odbywają się w Aptece Wyobraźni (budynku oddalonym o 100 m od Muzeum)