Książka Przyjazna Dziecku 2019 – wyniki

Protokół z posiedzenia jury IV edycji konkursu

pt. „Książka Przyjazna Dziecku”

z dnia 29 października 2019 roku

Organizator konkursu: Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach; konkurs realizowany pod patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego i Prezydenta Kielc Bogdana Wenty.

Fundator nagród: Muzeum Zabawek i Zabawy (samorządowa instytucja kultury miasta Kielce).

Jury w składzie:

Przewodniczący: Maciej Obara – etnolog, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy

Członkowie:

dr hab. Marta Pawlina-Meducka – prof. UJK, literaturoznawca

mgr Kinga Solewicz – filolog języka polskiego

Bożena Iwan – zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

Jolanta Świstak – kierownik literacki Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

Jury przeprowadziło ocenę prac nadesłanych do IV edycji konkursu pt. „Książka Przyjazna Dziecku” i postanowiło, dysponując pulą nagród w wysokości 10.000 zł, przyznać następujące nagrody w dwóch kategoriach:

I. Książki wydane w min. ilości 100 egz. w ciągu dwóch lat przed datą ogłoszenia konkursu:

I nagroda w wysokości 3 tys.

Joanna Wachowiak „Awaria”

II nagroda w wysokości 2 tys.

Paweł Beręsewicz „Ściśle tajne”

III nagroda w wysokości 1,5 tys.

Joanna Klara Teske, Magdalena Słomska „Północ i południe słonia”

Wyróżnienia:

Joanna Papuzińska, Antoni Beksiak „Bajczary i czarbaje”

Joanna Klara Teske, Magdalena Słomska „Flaming i porządki świata”

Jadwiga A. Hockuba „Cztery kąty i kot piąty”

Małgorzata Strękowska-Zaremba „Filipek i imprezy”

Małgorzata Strękowska-Zaremba „Królewskie życie królów”

Emilia Kiereś „Złota gwiazdka”

Beata Piliszek-słowińska „Ktosiek”

Teresa Ścisłowicz „Od podszewki”

Ewa Jania za 3 książki medyczne

II. Książki niewydane lub wydane w nakładzie maks. 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji

II nagroda w wysokości 2 tys.

Marzenna Lewandowska „W dobre ręce”

Trzy równorzędne III miejsca w wysokości 500 zł:

Agnieszka Rautman-Szczepańska „Królowa wróżek”

Agata Zając „Skarby Helenki”

Alicja Podgrodzka „O boćku, który bał się wróbli”

Wyróżnienia:

Iwona Czarkowska „Złoty guzik”

Anna Paterek „Czarne drzewo”

Karolina Banaszkiewicz-Badura – „Kropka”

Anna Juchnowicz i Dariusz Adamowski „Trol Gapcio i niesforne myśli”

Krzysztof Kochański „Instrukcja obsługi sonetu”

Ewa Grabna „ a-ż – alfabet babci Ewy wierszyki i kolorowanki”

Małgorzata Zatorska „Dwa światy”

Tadeusz Charmuszko „Hańczyk i Rusałka”

Aneta Lejwoda-Zielińska i Anna Mituła „Z pamiętnika misia”

Uzasadnienie jury:

Konkurs „Książka Przyjazna Dziecku” powstał dzięki Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach pod patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek i Prezydenta Kielc Bogdana Wenty.

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Książka powinna także przekazywać treści służące kreowaniu pozytywnych postaw, m. in. takich jak patriotyzm, tolerancja, poszanowanie odmienności innych ludzi.

Obok tych wartości w nadesłanych tekstach do IV edycji konkursu jurorzy odnaleźli i docenili podnoszone przez autorów problemy okresu dorastania, nieocenioną moc przyjaźni, wartości rodzinne, oswajanie ze śmiercią najbliższych oraz potrzebę zrozumienia „inności”.

Jurorzy docenili również walory formalne nadesłanych utworów takie jak: kreatywność, oryginalność oraz bogactwo języka. Wszystkie te walory starali się odnaleźć w konkursowych pracach. `

Jury poinformowało, że do IV edycji konkursu przysłano łącznie 120 książek ocenianych w dwóch kategoriach konkursowych. W kategorii Książki wydane w min. ilości 100 egz. w ciągu dwóch lat przed datą ogłoszenia konkursu przyjęto do oceny 31 książek. Natomiast w kategorii Książki niewydane lub wydane w nakładzie maks. 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji – 89 utworów.

Podpisy członków jury:

Przewodniczący: Maciej Obara

Członkowie: Marta Pawlina-Meducka

Kinga Solewicz

Bożena Iwan

Jolanta Świstak

 

Comments are closed.