Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2
25-367 Kielce

NIP: 657 046 17 87

Rezerwacja: 41  343 37 06
Szatnia, kasa: wewn. 131

Dyrekcja
Sekretariat i kadry

Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy 

Maciej Obara
m.obara@muzeumzabawek.eu
tel. 41-34-440-78 wewn. 174

Zastępca Dyrektora

dr Anna Tyszewicz-Obara – a.tyszewicz@muzeumzabawek.eu
tel. 41-34-440-78 wewn. 174

Sekretariat

Magdalena Pak – starszy specjalista ds. kadr i kancelarii; m.pak@muzeumzabawek.eu 

Sandra Zimnicka – sekretarka;
s.zimnicka@muzeumzabawek.eu

 tel. 41-34-440-78, 41-34-337-00, wewn. 174

Kierownik obiektów, wewn. 179
Dział administracyjno-techniczny, wewn. 174

Piotr Reliszka – kierownik obiektów; 

p.reliszka@muzeumzabawek.eu

 

 

Karol Kryś – kierownik; k.krys@muzeumzabawek.eu

Sebastian Zajączkowski – specjalista d/s techniczno-administracyjnych; s.zajaczkowski@muzeumzabawek.eu

Mariusz Kwaśniak – specjalista d/s techniczno-administracyjnych; m.kwasniak@muzeumzabawek.eu

Dział gromadzenia zbiorów (ul. Kościuszki 13, tel: 515 335 994)
Dział księgowo-finansowy, wewn. 172

Paulina Kosmala-Kryś – kustosz, główny inwentaryzator; p.kosmala@muzeumzabawek.eu

Marcin Gawliński – kustosz; m.gawlinski@muzeumzabawek.eu

Jadwiga Stal – adiunkt; j.stal@muzeumzabawek.eu

Anna Zachariasz – adiunkt muzealny; a.zachariasz@muzeumzabawek.eu

Ewelina Sztuk – specjalista ds. dokumentacji; e.sztuk@muzeumzabawek.eu

PRACOWNIA KONSERWACJI – tel. 515 335 832

Władysław Herbuś – starszy renowator muzealiów; w.herbus@muzeumzabawek.eu

Sylwia Malinowska – specjalista renowator; s.malinowska@muzeumzabawek.eu

Małgorzata Barabasz – główna księgowa; m.barabasz@muzeumzabawek.eu

Marta Bieniek – specjalista d/s finansowych i płac; m.bieniek@muzeumzabawek.eu

Aneta Przepióra – specjalista w dziale księgowości; a.przepiora@muzeumzabawek.eu

Anna Pietrzykowska – kasjer; a.pietrzykowska@muzeumzabawek.eu

Marta  Tercz – specjalista w w dziale księgowości;  m.tercz@muzeumzabawek.eu

 

Dział PR i animacji rekreacyjno-oświatowej, wewn. 173 i 181
Dział wystaw i edukacji muzealnej, wewn. 180 i 115

Renata Pronobis – specjalista w dziale PR; r.pronobis@muzeumzabawek.eu

Przemysław Krystian – specjalista d/s animacji rekreacyjno-oświatowej i marketingu; p.krystian@muzeumzabawek.eu

Malwina Sikora – specjalista d/s animacji rekreacyjno-oświatowej i marketingu; m.sikora@muzeumzabawek.eu

Jolanta Szymoniak-Odo – specjalista d/s animacji rekreacyjno-oświatowej; j.odo@muzeumzabawek.eu

Katarzyna Bartkowska – asystent muzealny; k.bartkowska@muzeumzabawek.eu

Katarzyna Hodurek-Kiek – kustosz, specjalista d/s edukacji muzealnej i organizacji wystaw; k.hodurek@muzeumzabawek.eu

Patrycja Gonciarz – kustosz-plastyk, opiekun ekspozycji; p.gonciarz@muzeumzabawek.eu

Jacek Gonciarz – adiunkt-plastyk, opiekun ekspozycji; j.gonciarz@muzeumzabawek.eu

Joanna Gołębiowska – przewodnik muzealny; j.golebiowska@muzeumzabawek.eu

Sylwia Góźdź – przewodnik muzealny; s.gozdz@muzeumzabawek.eu

Małgorzata Walkiewicz – przewodnik muzealny; m.walkiewicz@muzeumzabawek.eu

Dział Biblioteki i Informacji Naukowej, wew. 162
Oddział Muzeum Laurensa Hammonda
(ul. Kościuszki13)

Anna Myśliwiec – kustosz;
a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Paulina Kosmala – Kryś –  kierownik oddziału;
p.kosmala@muzeumzabawek.eu
tel. 515 335 994

Kamil  Bukowski – specjalista opiekun  ekspozycji;
k.bukowski@muzeumzabawek.eu
tel.  690 450 644 lub 515 335 852

Zbigniew  Grzela – specjalista ds. zabezpieczenia i ochrony zbiorów

Wiesław Śledź – portier

Agnieszka Łukasik – kasjer; a.lukasik@muzeumzabawek.eu
tel. 515 335 892

Katarzyna Antosz – przewodnik muzealny; k.antosz@muzeumzabawek.eu