Skład Rady Muzealnej na lata 2016–2020

Przewodnicząca Rady Muzeum:

dr hab., prof. UJ Katarzyna Barańska – adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pracownik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, współpracownik Muzeum Zamku w Niedzicy (zbiory etnograficzne), członek Kolegium Redakcyjnego „Opuscula Musealia” wydawanego przez Muzeum UJ, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów).

Zastępca Przewodniczącej:

dr hab., prof. UJK Halina Mielicka-Pawłowska – etnolog, kierownik Zakładu Socjologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalizuje się w przemianach obyczajowości współczesnej, w tym również dziecięcej i młodzieżowej. Publikuje w czasopismach o tematyce ludycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Członek Prezydium Rady

dr Barbara Major – etnolog, antropolog kultury, kurator wystaw w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

dr Jacek Szajewski – pracownik naukowy Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

mgr Mieczysław Tomala – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, absolwent kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, trener II klasy piłki siatkowej, ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą. Przez 14 lat pełnił funkcję dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kieleckim Urzędzie Miasta. W latach 1990-2002 pracował w Kuratorium Oświaty w Kielcach.