Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami znajdującymi się w ofercie Muzeum.

Przesyłkę wydawnictw realizujemy drogą pocztową po otrzymaniu zamówienia i uprzednim odnotowaniu wpłaty na konto muzeum – 14 1050 1461 1000 0023 5336 9248; tytułem: opłata za wydawnictwa. Zamówienie można składać telefonicznie: tel. (41) 343 37 11(41) 34 440 78, wew. 162 lub pocztą elektroniczną: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Wydawnictwa znajdują się do nabycia w siedzibie Muzeum.
Z wcześniejszych publikacji Muzeum Zabawek i Zabawy, których nakład został wyczerpany można skorzystać na miejscu w bibliotece.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Katalogi wystaw
Książki
Zabawy i Zabawki