Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami znajdującymi się w ofercie Muzeum.

Przesyłkę wydawnictw realizujemy drogą pocztową po otrzymaniu zamówienia i uprzednim odnotowaniu wpłaty na konto muzeum – 14 1050 1461 1000 0023 5336 9248; tytułem: opłata za wydawnictwa. Zamówienie można składać telefonicznie: tel. (41) 343 37 11(41) 34 440 78, wew. 162 lub pocztą elektroniczną: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Wydawnictwa znajdują się do nabycia w siedzibie Muzeum.
Z wcześniejszych publikacji Muzeum Zabawek i Zabawy, których nakład został wyczerpany można skorzystać na miejscu w bibliotece.

Katalogi wystaw
Książki
Zabawy i Zabawki