Wystawy ze zbiorów muzealnych

Istnieje możliwość przearanżowania wystaw, a także przygotowanie eksponatów na konkretny temat (do uzgodnienia).

Osoba do kontaktu: Paulina Kosmala-Kryś; e-mail: p.kosmala@muzeumzabawek.eu

tel. 41 344 40 78 wewn. 17141 343 37 13