Lekcje muzealne uwzględniają założenia podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
Obejmują zagadnienia dotyczące zarówno tradycyjnego rzemiosła zabawkarskiego, w szczególności ośrodka kieleckiego, jak i propozycje kreatywnych działań konstruktorsko-architektonicznych. Główną ideą oferty jest pobudzanie do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim stymulowanie do samodzielnego działania i rozwijania swoich pasji.
Wszystkie propozycje tematów lekcji muzealnych są powiązane z eksponatami i wystawą stałą Muzeum Zabawek i Zabawy.
Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom czasowym oraz weekendowe warsztaty rodzinne p.n. „Pasjonujące zabawki”. O tego typu zajęciach informujemy w zakładce Aktualności na stronie Muzeum Zabawek i Zabawy.

 

Zajęcia edukacyjno-plastyczne inspirowane klockami, domkami i zabawkami architektonicznymi w zbiorach Muzeum. Dzieci poznają zasady planowania i projektowania. Celem zajęć jest wspieranie kreatywnego myślenia.

Przedszkole

Klasa I-III

Klasa IV-VIII

Domki nie tylko dla lalek

Opis:

Uczestnicy na makiecie z tekturowym szkieletem wykonają przy użyciu różnych materiałów, trójwymiarowy obiekt architektoniczny (np. dom dla zwierzątka, zabawki).

 

Czas trwania: 45 min.

Mali architekci wielkich miast

Opis:

Dzieci poznają podstawowe układy sieci ulic, warstwy miasta oraz wybrane elementy infrastruktury miejskiej. Uczestnicy na makiecie projektują swoje miasto. W projekcie muszą uwzględnić określone warstwy miasta, takie jak: mieszkalna, budynki użyteczności publicznej, zieloną strefę relaksu.

Czas trwania: 45 min.

Przyjazne miasto
 

Opis:

Uczestnicy na makiecie stworzą kompleksy zabudowy miejskiej wraz z elementami infrastruktury grzewczej Ważnym aspektem zajęć jest poszerzenie wiadomości na temat emisji zanieczyszczeń oraz ochrony środowiska.

 

Czas trwania: 45 min.

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 6, 7, 8; emocjonalny: 3,4,5,6,7,8,11; społeczny: 4,5,7, 8, 9; poznawczy: 1,3,8,9,11,13,14,19;


Cele:
– poznanie prostych technik konstrukcji,
– nauka organizacji przestrzeni,
– ćwiczenie koncentracji,
– pobudzanie wyobraźni
– ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców).

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Warsztaty realizowane pod patronatem MPEC w Kielcach.

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: I.1; emocjonalny: II.2, II.4; społeczny: III.5, ; poznawczy: IV.1, IV.6, IV.8, IV.11;

Cele:

– nauka planowania i organizacji przestrzeni,
– ćwiczenie koncentracji,
– pobudzanie wyobraźni przestrzennej i myślenia kombinatorycznego,
– ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców)

 

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Warsztaty realizowane pod patronatem MPEC w Kielcach.

Podstawa programowa: plastyka: I.2, II.3, II.7, II.1, technika: I.1, I.3, II.9, II.11, II.12, II.13, przyroda: I.3, II.7, VII.6, VII.9, historia: I.5, II.1, wiedza o społeczeństwie: I.6, VI.6,

Cele:
– rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność,
rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia,
kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00.

Wielkość grupy: do 25 osób, minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Czas trwania zajęć: ok. 45 minut.

Koszt udziału dziecka w zajęciach wynosi 20 zł od os. cena obejmuje wstęp na ekspozycję (Apteka Wyobraźni 10 zł).

Na wybrane zajęcia trzeba dokonać rezerwacji telefonicznej najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacja telefoniczna odbywa się od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00. – 16.30. pod numerem telefonu 690 559 979 lub 41
34 337 06.

Informacje potrzebne do rezerwacji:

  • termin wizyty
  • wielkość grupy i wiek uczestników
  • dane kontaktowe: adres instytucji i telefon opiekuna grupy.

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt z muzeum.
2. Do muzeum należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 15 minut od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.
5. Opiekun ma obowiązek przebywać na prowadzonych zajęciach. W wypadku
znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący
może zakończyć je wcześniej. Opiekun ma obowiązek dbać o właściwe
zachowanie uczestników zajęć.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.