Lekcje muzealne uwzględniają założenia podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
Obejmują zagadnienia dotyczące zarówno tradycyjnego rzemiosła zabawkarskiego, w szczególności ośrodka kieleckiego, jak i propozycje kreatywnych działań konstruktorsko-architektonicznych. Główną ideą oferty jest pobudzanie do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim stymulowanie do samodzielnego działania i rozwijania swoich pasji.
Wszystkie propozycje tematów lekcji muzealnych są powiązane z eksponatami i wystawą stałą Muzeum Zabawek i Zabawy.
Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom czasowym oraz weekendowe warsztaty rodzinne p.n. „Pasjonujące zabawki”. O tego typu zajęciach informujemy w zakładce Aktualności na stronie Muzeum Zabawek i Zabawy.

 

Zajęcia edukacyjno-plastyczne inspirowane polską zabawką tradycyjną. Dzieci poznają ruchome zabawki z czasów dzieciństwa dziadków. Odkryją proste sposoby wprawiania zabawki w ruch, ożywiania jej – bez użycia prądu lub baterii.

Przedszkole

Klasa I-III

Klasa IV-VIII

Konik bujany

Opis:

Uczestnicy samodzielnie wykonają z przygotowanych szablonów konika na biegunach, a następnie go ozdobią.

Czas trwania: 45 min.

Ptasie śniadanie

Opis:

Uczestnicy samodzielnie wykonają ruchomą zabawkę – 2 ptaki (np. kurki lub kogutki) dziobiące ziarna.

Czas trwania: 45 min.

Na skrzydłach

Opis:

Uczestnicy samodzielnie wykonają dowolnego ptaka lub zwierzę. Ruchoma, podwieszana zabawka będzie wykorzystywać mechanizm linowy.

Czas trwania: 45 min.

 

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 6,7;

emocjonalny: 3, 7, 8 ; społeczny:2, 4, 5,8; poznawczy: 1, 3, 8, 9, 11,12, 14,15;

Cele:
– poznanie prostych technik konstrukcji,
– ćwiczenie koncentracji,
– pobudzanie wyobraźni i myślenia kombinatorycznego,
– ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców).

 

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 1,2;

emocjonalny: 3, 4, 7; społeczny:1, 4, 8; poznawczy: 1, 3, 5, 6,10,11, 12;

Cele:

– poznanie trad. wzorów dekoracyjnych typowych dla Kielecczyzny,

– poznanie prostych technik konstrukcji,

– ćwiczenie koncentracji,

– pobudzanie wyobraźni i myślenia kombinatorycznego,

– ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców).

 

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 6,7;

emocjonalny: 3, 7, 8 ; społeczny:2, 4, 5,8; poznawczy: 1, 3, 8, 9, 11,12, 14,15;

Cele:
– poznanie prostych technik konstrukcji,
– ćwiczenie koncentracji,
– pobudzanie wyobraźni i myślenia kombinatorycznego,
– ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców).

 

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00.

Wielkość grupy: do 25 osób, minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Czas trwania zajęć: ok. 45 minut.

Koszt udziału dziecka w zajęciach wynosi 20 zł od os. cena obejmuje wstęp na ekspozycję (Apteka Wyobraźni 10 zł).

Na wybrane zajęcia trzeba dokonać rezerwacji telefonicznej najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacja telefoniczna odbywa się od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00. – 16.30. pod numerem telefonu 690 559 979 lub 41
34 337 06.

Informacje potrzebne do rezerwacji:

  • termin wizyty
  • wielkość grupy i wiek uczestników
  • dane kontaktowe: adres instytucji i telefon opiekuna grupy.

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt z muzeum.
2. Do muzeum należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 15 minut od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.
5. Opiekun ma obowiązek przebywać na prowadzonych zajęciach. W wypadku
znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący
może zakończyć je wcześniej. Opiekun ma obowiązek dbać o właściwe
zachowanie uczestników zajęć.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.