Lekcje muzealne uwzględniają założenia podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
Obejmują zagadnienia dotyczące zarówno tradycyjnego rzemiosła zabawkarskiego, w szczególności ośrodka kieleckiego, jak i propozycje kreatywnych działań konstruktorsko-architektonicznych. Główną ideą oferty jest pobudzanie do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim stymulowanie do samodzielnego działania i rozwijania swoich pasji.
Wszystkie propozycje tematów lekcji muzealnych są powiązane z eksponatami i wystawą stałą Muzeum Zabawek i Zabawy.
Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom czasowym oraz weekendowe warsztaty rodzinne p.n. „Pasjonujące zabawki”. O tego typu zajęciach informujemy w zakładce Aktualności na stronie Muzeum Zabawek i Zabawy.

 

Zajęcia edukacyjno-plastyczne inspirowane tradycjami kieleckich spółdzielni zabawkarskich. W zbiorach Muzeum znajduje się bogata kolekcja zabawek wytwarzanych w trzech spółdzielniach: Gromada, Precyzja i Świętokrzyska. Na dorobku Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich, który mieścił się w Kielcach wyrosło Muzeum Zabawek i Zabawy.

Przedszkole

Klasa I-III

Klasa IV-VIII

Pracowite misie

Opis:

Dzieci wykonają grę planszową w technice pop-up (przestrzenna konstrukcja papierowa z ruchomymi elementami). Uczestnicy zajęć będą mieli też okazję do samodzielnego opracowania reguł gry.

 

Czas trwania: 45 min.

Zrób sobie zabawkę

Opis:

Uczestnicy wykonają tzw. zabawkę segmentową- złożoną z wielu części, które można dowolnie zamieniać, ponownie składać w dowolnej konfiguracji. Zajęcia podkreślają potrzebę recyklingu odpadów.

 

Czas trwania: 45 min.

Meblowanie

Opis:

Uczestnicy projektują i wykonują dowolnie wybrany rodzaj mebelka lub komplet mebelków. Do konstrukcji wykorzystywane są materiały z recyclingu i surowce wtórne.

 

 

Czas trwania: 45 min.

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny:4, 6, 7,8;

emocjonalny: 2,3,4,7,8,9 ; społeczny:4, 5,6, 7,8,9 ; poznawczy: 1, 3, 4, 5, 6, 8,11,12, 14, 15, 19;

 

Cele:

– rozwijane wyobraźni i małej motoryki,
rozwijanie
umiejętności strategicznych,
nauka
opanowania i cierpliwości,

wyrabianie nawyków przestrzegania dyscypliny i reguł gry.

 

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 


 

 

Warsztaty realizowane pod patronatem PGO w Kielcach.

 

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 1, 4, 5 ;

emocjonalny: 3, 4, 6,7 ; społeczny: 4, 5, 6, 8 ; poznawczy: 1, 5, 6, 11,12 ;

Cele:

– zapoznanie z lokalnym dziedzictwem kultury materialnej (zabawkarstwo),
– pogłębianie świadomości przyczyn i skutków segregacji odpadów,
– poszerzanie umiejętnosci planowania i kreatywnej realizacji przedmiotu użytkowego.


Dostępność:
osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Warsztaty realizowane pod patronatem PGO w Kielcach.

Podstawa programowa: historia: I.1, I.2, I.5, II.3, II.5, III.1, plastyka: I.1, II.1, II.3, II.7, II.1, III.2, technika: I.1, I.7, II.1, II.2, II.10, II.11, II.14, wiedza o spoleczeństwie: VII.5

Cele:

– zapoznanie z lokalnym dziedzictwem kultury materialnej (zabawkarstwo),
– pogłębianie świadomości przyczyn i skutków segregacji odpadów,
– rozwijanie umiejętności stosowania rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.

 

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00.

Wielkość grupy: do 25 osób, minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Czas trwania zajęć: ok. 45 minut.

Koszt udziału dziecka w zajęciach wynosi 20 zł od os. cena obejmuje wstęp na ekspozycję (Apteka Wyobraźni 10 zł).

Na wybrane zajęcia trzeba dokonać rezerwacji telefonicznej najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacja telefoniczna odbywa się od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00. – 16.30. pod numerem telefonu 690 559 979 lub 41
34 337 06.

Informacje potrzebne do rezerwacji:

  • termin wizyty
  • wielkość grupy i wiek uczestników
  • dane kontaktowe: adres instytucji i telefon opiekuna grupy.

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt z muzeum.
2. Do muzeum należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 15 minut od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.
5. Opiekun ma obowiązek przebywać na prowadzonych zajęciach. W wypadku
znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący
może zakończyć je wcześniej. Opiekun ma obowiązek dbać o właściwe
zachowanie uczestników zajęć.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.