Lekcje muzealne uwzględniają założenia podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
Obejmują zagadnienia dotyczące zarówno tradycyjnego rzemiosła zabawkarskiego, w szczególności ośrodka kieleckiego, jak i propozycje kreatywnych działań konstruktorsko-architektonicznych. Główną ideą oferty jest pobudzanie do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim stymulowanie do samodzielnego działania i rozwijania swoich pasji.
Wszystkie propozycje tematów lekcji muzealnych są powiązane z eksponatami i wystawą stałą Muzeum Zabawek i Zabawy.
Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom czasowym oraz weekendowe warsztaty rodzinne p.n. „Pasjonujące zabawki”. O tego typu zajęciach informujemy w zakładce Aktualności na stronie Muzeum Zabawek i Zabawy.

 

Na ekspozycji znajduje się kilka przykładów, które stanowią punkt odniesienia do zajęć m.in. loteryjki lub historyczne zestawy gier. 

Klasa IV-VIII

Szkoły średnie

Zagraj z Nami

Opis:

Uczestnicy m.in. historię kości do gry. Wszyscy poznają zasady jednej z gier, będą uczestniczyli w rozgrywkach,które stosują matematykę w praktyce.

Czas trwania: 45 minut

Gry fabularne

Opis:

Uczestnicy poznają ciekawostki związane z grami fabularnymi ich literackie i historyczne inspiracje. Poprzez grę symulacyjną uczestnicy sprawdzą się w roli przedsiębiorcy, co pozwali im zrozumie współczesne zjawiska z zakresu ekonomii.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: 

Cele nauczania: 

Geografia I.8. II.2. II.3. Historia I.4. I.5. II.1. II.2. Język polski II.4. Matematyka I.1. II.1. IV.3 WOS III.1. IV.3. 

Treści nauczania 

Geografia VII.14. X.16. Historia kl. IV V.6. kl. V-VIII IX.6. XI.5. XIII.3. XIX.2. Język polski IV.7. Matematyka kl. IV-VI II.1. III.5 XIV.3. XIV.6. kl. VII-VIII XII.2. XVII.1. WOS I.2. I.3. II.4 

Cele: 

  • Promocja czytelnictwa, zainteresowanie literaturą i historią 

  • Uczestnicy nabędą umiejętności negocjacyjne i zastosują je w praktyce, 

  • Poprzez grę dzieci nauczą się planowania działań i kalkulować podejmowanie ryzyka.

Dostępność: brak ograniczeń związanych z niepełnosprawnością ruchową lub manualną, niezalecane dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym.

 

Podstawa programowa: 

Cele nauczania: 

Historia II.1. Język polski III.2. Podstawy przedsiębiorczości I.2. II.3. II.10. II.11. II. 13 III.1. III.10 

Treści nauczania 

 Geografia I.3. XI.2. Historia XXX.3. XXXI.1. Język polski II.3)5. III.1)8. Podstawy przedsiębiorczości I.2. I.3. I.6. I.7. III.2. IV.3. IV.9. IV.14 IV.17. IV.18. 

Cele: 

  • Promocja czytelnictwa, zainteresowanie literaturą i historią 

  • Uczestnicy nabędą umiejętności negocjacyjne i zastosują je w praktyce, 

  • Poprzez grę dzieci nauczą się planowania działań i kalkulować podejmowanie ryzyka. 

Dostępność: brak ograniczeń związanych z niepełnosprawnością ruchową lub manualną, niezalecane dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym.

Zajęcia z wykorzystaniem gry „Chłopska Szkoła Biznesu”, przygotowana przez Małopolski Instytut Kultury.

Istnieje możliwość realizacji zajęć w oparciu o inne gry np. „Tabula lusoria” – gra starożytnych rzymian zajęcia skupiają się w tym wariancie bardziej na historii i grach w życiu społecznym. „Hodowla zwierzątek” – „Superfarmer”, ciekawostka z II Wojny światowej z życia matematyka Karola Borsuka twórcy gry i wybitnego matematyka.

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00.

Wielkość grupy: do 25 osób, minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Czas trwania zajęć: ok. 45 minut.

Koszt udziału dziecka w zajęciach wynosi 20 zł od os. cena obejmuje wstęp na ekspozycję (Apteka Wyobraźni 10 zł).

Na wybrane zajęcia trzeba dokonać rezerwacji telefonicznej najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacja telefoniczna odbywa się od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00. – 16.30. pod numerem telefonu 690 559 979 lub 41
34 337 06.

Informacje potrzebne do rezerwacji:

  • termin wizyty
  • wielkość grupy i wiek uczestników
  • dane kontaktowe: adres instytucji i telefon opiekuna grupy.

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt z muzeum.
2. Do muzeum należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 15 minut od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.
5. Opiekun ma obowiązek przebywać na prowadzonych zajęciach. W wypadku
znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący
może zakończyć je wcześniej. Opiekun ma obowiązek dbać o właściwe
zachowanie uczestników zajęć.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.