Informacji dot. oferty komercyjnej Muzeum Zabawek i Zabawy udziela Piotr Reliszka, Dział Administracji, tel./fax. 041 34 440 78 w. 179; pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00 e-mail: p.reliszka@muzeumzabawek.eu

Wynajem powierzchni reklamowej

Muzeum oferuje od 2008 roku możliwość umieszczania reklam na drukach ulotnych, folderach i innych wydawnictwach Muzeum oraz stronie internetowej Muzeum.

Muzeum w trybie indywidualnych uzgodnień może wynająć na potrzeby komercyjne powierzchnie wewnątrz Muzeum (hol), na dziedzińcu muzealnym lub wewnątrz bramy od strony placu Wolności.

Ceny wg odrębnych ustaleń z pracownikami Muzeum.

Wynajem sali konferencyjnej na konferencje, szkolenia, sympozja

Zapraszamy do korzystania z kameralnej, klimatyzowanej sali konferencyjnej o pow. 66,5 m2 (do 30 osób), usytuowanej w samym centrum Kielc.

Sala znajduje się na I piętrze Muzeum Zabawek i Zabawy (odizolowana akustycznie i przestrzennie od ruchu zwiedzania, w budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych (podjazd, łazienka, winda). Posiada oświetlenie naturalne i sztuczne (zaciemnienie), sprzęt multimedialny, nagłaśniający, dostęp do internetu.
Proponujemy wynajem samego pomieszczenia od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 – 17.00 (na minimum dwie godziny).
Istnieje możliwość połączenia danej imprezy ze zwiedzaniem muzeum.

Ceny do uzgodnienia.
Prosimy o dokonywanie rezerwacji na 30 dni przed terminem konferencji.

Usługi związane z dostępem do muzealiów

Usługi związane z dostępem do muzealiów, komercyjną sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum.

Kserokopie materiałów bibliotecznych i archiwalnych:

Format A   0,50 zł / strona

Format A3   0,80 zł / strona

Format A4 kolor 2 zł / strona

Format A3 kolor 2,50 / strona

W zależności od stanu zachowania dokumentu, bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.

Fotografie

Muzeum umożliwia nabycie odbitek z negatywów archiwalnych oraz wykonanie zamówionych ujęć. Powyższa oferta skierowana jest do osób, które umotywują nabycie odbitki jako cel prywatny, naukowy lub komercyjny. Prawo do publikacji udzielane jest na piśmie, a opłata ustalana odrębnie.

Licencje na prawo do jednokrotnego wykorzystania fotografii w publikacji*

publikacja książkowa, broszurowa, katalogowa 50 zł – 500 zł

publikacja w czasopiśmie 50 zł – 200 zł

pocztówki  50 zł – 100 zł

kalendarze 50 zł – 500 zł

plakaty  200 zł – 500 zł

Wymienione zasady nie mają zastosowania do reprodukcji zamieszczanych na stronie internetowej Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadku niestandardowych zamówień, gdy publikacja /licencja  mieści się w interesie promocji Muzeum  i popularyzowania jego zbiorów.

Na podstawie odrębnych ustaleń, gdy wkład Muzeum w dany projekt może być wkładem rzeczowym w postaci np. materiału fotograficznego dana instytucja, osoba prawna lub fizyczna może być zwolniona z powyższych opłat.

Jedynie w zakresie obowiązywania prawa prasowego i zapewnienia dostępu mediów do informacji Muzeum nie pobiera opłat od uprawnionych podmiotów.

Kwerendy

Kwerendy wykonywane na potrzeby innych placówek muzealnych, archiwów i innych podmiotów uprawnionych zgodnie z Ustawą o muzeach wykonywane są na podstawie odrębnych porozumień.